duże dawki melatoniny?

Melatonina? 5mg jako dawka już duża?

A co powiecie na 100mg przed snem?

Ps. Nie próbójcie tego w domu 😃

The benefit of a supplement with the antioxidant melatonin on redox status and muscle damage in resistance-trained athletes

24 osoby. 4 tygodnie.

Dawka 100 mg dziennie melatoniny lub placebo 30 minut przed snem podczas randomizowanego podwójnie ślepego badania. Sprawdzano takie rzeczy jak LPO, Nox, AOPP, GSH, GSSG, GPx, GRd, ORAC, AOPP - bardzo chętnie bym powiedział co oznaczają te skróty, ale… Google na ratunek:

ORAC - zdolność pochłaniania reaktywnych form tlenu przez przeciwutleniacze (inaczej: pojemność antyutleniająca lub pojemność antyoksydacyjna) w próbkach biologicznych. ORAC to po prostu potencjał antyoksydacyjny, czyli w jaką moc antyoksydacyjną ma dana substancja.

LPO - utleniianie lipidów, NOx - azotyny i azotany.

AOPP - zaawansowane oznaczenia produktów utleniania białek.

Intensynwność treningu zwiększono w trakcie badania. Próbki krwi pobrano przed badaniem oraz bezpośrednio po nim.

Spożycie melatoniny zwiększyło ORAC, zmniejszyło poziomy LPO i NOx i zapobiegło wzrostowi AOPP w porównaniu z grupą placebo.

Melatonina była również skuteczniejsza niż placebo w zmniejszaniu wskaźników GSSG · GSH-1 i GPx · GRD-1.

Melatonina, ale nie placebo, zredukowała kinazę kreatynową, dehydrogenaze mleczanową, kreatyninę i całkowity poziom cholesterolu.

Ogólnie rzecz biorąc, dane odzwierciedlają korzystny wpływ leczenia melatoniną u osób trenujących siłowo, zapobiegając dodatkowo stresowi oksydacyjnemu poza- i wewnątrzkomórkowemu wywołanemu przez wysiłek fizyczny i zapewniając dalszą ochronę mięśni szkieletowych przed wywołanymi wysiłkiem uszkodzeniami oksydacyjnymi.

a sama melatniona? Bezpieczna?

Melatonina nie działa poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego, więc suplementacja melatonina nie powoduje, ze organizm nie produkuje swojej, wiec w czystej teorii można dawkować codziennie przez długi czas - ALE NIE TAKIE DAWKI!

Od siebie mogę polecic zacząć od 200mcg - tak, mikrogramów!

Badania wielomiesięczne nie mówią o niebezpieczeństwie czy większej ilości działań niepożądanych, jednak z założenia wspomaganie snu należy włączać tylko w momencie bezpośredniej potrzeby i na czas możliwie jak najkrótszy.

Najważniejsza zawsze i tak będzie higiena snu, żywienie i nawadnianie.