leptyna a zawartość białka w posiłku

W świecie detetyki raczej wiadomo, że LEPTYNA zależy od zjedzonej ilości węglowodanów. Jednak, czy wpływamy w jakiś sposób na poziom leptyny poprzez jedzenie samego białka, lub czy poziom leptyny wzrośnie gdy do danego posiłka dodamy więcej produktów czysto białkowych?

Leptyna nie wydaje się reagować na zawartość białka w posiłku, czy tez na samo białko. Na to pytanie odpowiedział James Krieger, więc przytoczę badania, na które się powołał: W jednym z badań, gdzie porównano posiłki wysokobiałkowe z posiłkami wysokotłuszczowymi:

The Effects of High-Protein and High-Monounsaturated Fat Meals on Postprandial Lipids, Lipoprotein Particle Numbers, Cytokines, and Leptin Responses in Overweight/Obese Subjects

Nie wykazano różnic w odpowiedzi na leptynę - więc więcej białka nie dało większej odpowidzi ze strony leptyny.

A small dose of whey protein co-ingested with mixed-macronutrient breakfast and lunch meals improves postprandial glycemia and suppresses appetite in men with type 2 diabetes: a randomized controlled trial

W tym badaniu sprawdzano, czy dodanie białka WPC do posiłku wpłynie na odpowiedź leptyny.

Stwierdzono, iż dodanie białka WPC do posiłku nie wpłynęło na odpowiedź leptyny - jednak sytość poposiłkowa była wyższa. Jak wiadomo, za sytość nie odpowiada tylko leptyna, a wiele innych czynników.

Acute effects of whey protein isolate on cardiovascular risk factors in overweight, post-menopausal women

W tym badaniu jak się sprawdzi full text, to można zauważyć, że serwatka lub kazeina nie wpływały na leptynę w porównaniu z glukozą. Gdzie na inne hormony oczywiście białko oddziaływało zupełnie inaczej niż glukoza.


Mimo wszystko istnieją badania wskazujące, że zwiększenie spożycia białka może prowadzić do poprawy wrażliwości leptynowej

A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations

Mało tego znaleźć można badania, gdzie wzrost podazy protein prowadził do wzrostu poziomu leptyny w osoczu:

Dietary protein during gestation affects maternal insulin-like growth factor, insulin-like growth factor binding protein, leptin concentrations, and fetal growth in heifers

choć jest to badanie wykonane w unikalnym stanie fizjologicznm (druga trymestr ciązy). Temat jest dość skomplikowany, zwłaszcza że w niektórych badaniach sam wpływ węglowodanó także sprowadzany był do kwestii wrażliwosci leptynowej.