johimbina w pigułce

Johimbina jest suplementem, który od zawsze był promowany jako spalacz tłuszczu, głównie tego opornego. Patrząc na naukowe dowody dotyczące johimbiny i to, czy wpływa na utratę opornego tłuszczu, mogą zostawiać pewien niedosyt wszystkich fanów tego suplementu.

An evaluation of mesotherapy solutions for inducing lipolysis and treating cellulite

Effects of physiological and pharmacological variation of sympathetic nervous system activity on plasma non-esterified fatty acid concentrations in man

Johimbina jest znana jako antagonista receptora alfa-2-adrenergicznego. Receptory adrenergiczne alfa-2 hamują uwalnianie noradrenaliny; blokując lub antagonizując te receptory. Johimbina zwiększa uwalnianie noradrenaliny. Noradrenalina i jej odpowiednik epinefryna są składnikami współczulnego układu nerwowego. Zwiększają one także tętno jak i ciśnienie, które pomagają w mobilizacji tłuszczu. To właśnie ta mobilizacja tłuszczu wzbudza zainteresowanie osób, jeżeli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej. Ogólna idea polega na tym, że po wzięciu johimbiny, zwiększy ona uwalnianie noradrenaliny i pomoże to zmobilizować tłuszcz z jego zapasów.

Patrząc na badania laboratoryjne, można śmiało powiedzieć iż johimbina nasila lipolizę w ludzkich komórkach tłuszczowych. Stwierdzono rówież, że johimbina zwiększa poziomy noradrenaliny we krwi u ludzi. Wzrost ten towarzyszy również wzrostowi wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, co oznacza mobilizację tłuszczu. Johimbina może również pomóc w lipolizie poprzez poprawienie przepływu krwi.

Podczas gdy zwiększona mobilizacja noradrenaliny i tłuszczu jest interesująca, pytanie brzmi, czy przekłada się to na poprawę utraty tłuszczu? O dziwo istnieje jeszcze mało badań nad suplementacją johimbiny i utratą tkanki tłuszczowej.

Lack of efficacy of yohimbine in the treatment of obesity

  • 19 otyłych pacjentów poddanych diecie 1000 kcal dziennie zostało losowo przydzielonych 18 miligramów johimbiny na dzień lub placebo. Nie było żadnych różnic między grupami pod względem masy ciała po 8 tygodniach.

Yohimbine: the effects on body composition and exercise performance in soccer players

  • Dwudziestu światowej klasy piłkarzy zostało losowo przydzielonych do grupy placebo lub do grupy, która dostawała 20mg johimbiny (podzielonej na dwie dawki) dziennie przez 21 dni. Poziom tkanki tłuszczowej zmniejszył się w grupie johimbiny z 9,3% do 7,1%. Tkanka tłuszczowa była również znacząco niższa w grupie johimbiny (7,1%) w porównaniu z grupą placebo (9,2%).

Yohimbine does not affect fat distribution in men

  • Badanie przeprowadzone na 47 mężczyznach w średnim wieku 42 lat, dotyczyło wpływu johimbiny na masę ciała, tkanki tłuszczowej i rozkład tkanki tłuszczowej. Badanie było podwójnie ślepe i kontrolowane placebo. W sumie 33 mężczyzn ukończyło 6-miesięczny program. Johimbina nie wpłynęła na żadną z obserwowanych zmiennych.

Does yohimbine act as a slimming drug?

  • Dwadzieścia otyłych kobiet było poddanych 3-tygodniowej diecie niskokalorycznej o 1000 kcal dziennie. Następnie połowa badanych otrzymywała 5 miligramów johimbiny 4 razy dziennie, a druga połowa otrzymywała placebo przez 3 tygodnie oprócz diety niskokalorycznej. Utrata masy ciała była istotnie wyższa w grupie z johimbiną w porównaniu z grupą placebo (3,55 kg w porównaniu do 2,21 kg).

czy johimbina wpływa na apetyt?

Niestety istnieje bardzo mało badań, które badały to zjawisko. W jednym badaniu na szczurach (niestety), stwierdzono, że johimbina spowodowała zmniejszenie spożycia kalorii, ale dawka była bardzo wysoka. Mniejsza dawka, 1mg/1kg masy ciała (ciągle większa niż człowiek jest w stanie przyjąć) nie poskutkowała w utracie apetytu. W innym badaniu, także na szczurach, johimbina w dawce 5mg/kg (znowu dawka za wysoka dla ludzi) także spowodowała utratę apetytu. Jedno badanie na ludziach wykazało, że johimbina nie wpływa na opróżnianie żołądka. Patrząc na powyższe badania, można ogólnikowo stwierdzić, iż johimbina może wpływać na apetyt i kontrolę łaknienia, jednak w dawkach za dużych dla nas, zwykłych śmiertelników. Johimbina a oporny tłuszcz?

Jak dotąd, badania krótkoterminowe wykazują pozytywny wpływ johimbiny na utratę tkanki tłuszczowej, ale badania długoterminowe już jednak nie są co do tego zgodne i tego nie potwierdzają. Jednak badania te nie mówią nam nic o tym, czy johimbina może pomóc w redukcji “opornego” tłuszczu. Przykładowo, u kobiet tłuszcz wokół pośladków jest często bardziej oporny niż w okolicy brzucha. Jednak u otyłych kobiet komórki tłuszczowe brzucha mają większe powinowactwo do johimbiny niż pośladkowe komórki tłuszczowe. To wydaje się wskazywać, że johimbina może nie zawsze być pomocna w zmniejszaniu opornego tłuszczu.

tl;dr

Ogólnie rzecz biorąc, jest jeszcze zbyt mało dobrze zrobionych badań, aby jasno stwierdzić jaki wpływ ma johimbina i możemy się tylko domyślać, wyciągać własne wnioski i testować na sobie i innych. Niektóre badania wykazały, że pomaga ona w utracie tkanki tłuszczowej, inne zaś nie wykazały żadnego efektu. Należy zwrócić uwagę, że badania, w których wykazano efekt, były krótkie (do 3 tyg), podczas gdy badania, które nie wykazały żadnego efektu, trwały dużo dłużej. Możliwe, że początkowo johimbina wspomaga utratę tkanki tłuszczowej, ale im dłużej jest ona przyjmowana, tym różnice pomiędzy nią, a placebo się niwelują. Czemu tak? Całkiem możliwe, że ludzki organizm buduje tolerancję na johimbine z czasem, więc może tutaj pomocna być rotacją, która od wielu lat stosują i polecają ludzie ze świata kulturystyki i nie tylko. Johimbina może zwiększać wydatek energetyczny, ale te wnioski mogą także być zakłamane poprzez inne środki, z którymi była ona przyjmowana (kofeina i synefryna). Nie ma dowodów, że johimbina może zmniejszyć apetyt u ludzi, przy dawkach, które są rekomendowane dla ludzi.

chcesz wiedzieć więcej?

Dla ciekawstkich zbiór większej ilości badań:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19656409 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17954040 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1475285 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26506439 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16341025 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8697059 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2251208 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1955308 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25510859 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17214405 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10762283 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1960007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054844 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9550547

Do tego mega polecam artykuł Tadeusza Sowińskiego na temat tego suplementu: