dieta środziemnomorska, aż tak dobra?

Dieta śródziemnomorska - jest dobra, ale jak bardzo?

Coraz więcej dowodów naukowych pokazuje, że dieta śródziemnomorska ma korzystny wpływ na otyłość, zespół metaboliczny , choroby układu krążenia i cukrzycę typu 2. Te cztery choroby są tak nierozerwalnie związane, że przyjęto nowy termin parasolowy, ‘kardiodiabetyczność’, aby odzwierciedlić ich współistnienie i wzajemne powiązania. Według Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, cukrzyca typu 2 ma stać się siódmą wiodącą przyczyną zgonów do 2030 r. Jedną z głównych przyczyn cukrzycy jest otyłość, która jest obecnie ogólnoświatową epidemią, pomimo wysiłków Światowej Organizacji Zdrowia zmierzających do osiągnięcia 25% względnego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych.

Jeśli obecna tendencja się utrzyma, do 2025 r. Około 18% mężczyzn i ponad 21% kobiet będzie otyłych, w porównaniu z obecnymi wartościami, które wynoszą odpowiednio 10,8% i 14,9% Łączna liczba artykułów uwzględnionych w bieżącym przeglądzie wynosiła 50: 30 w porównaniu z pierwotną recenzją i 20 w zaktualizowanej wersji. Przeanalizowane badania wykazują silne dowody na związek pomiędzy przestrzeganiem zaleceń diety śródziemnomorskiej a zmniejszeniem kardiodiabetyczności, która obejmuje choroby naczyniowo-sercowe, cukrzyce typu 2, zespół metaboliczny i otyłość. Dieta ta odgrywa rolę w otyłości i zapobieganiu zespołowi metabolicznemu u osób zdrowych i zagrożonych oraz w zmniejszeniu ryzyka śmiertelności u osób z nadwagą lub otyłością. Ponadto zmniejsza częstość występowania cukrzycy typu 2 i CVD u zdrowych osób i zmniejsza nasilenie objawów u osób, które już mają te choroby. Dowody naukowe wydają się potwierdzać wniosek, że przestrzeganie zaleceń diety śródziemnomorskiej jest narzędziem zapobiegawczym i terapeutycznym w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Mediterranean Diet and Cardiodiabesity: A Systematic Review through Evidence-Based Answers to Key Clinical Questions

To była pierwsza analiza badań, jednak druga już nie była tak bardzo skłonna w wychwalaniu diety śródziemnomorskiej:

Dieta śródziemnomorska w celu zapobiegania chorobom układu krążenia. Powszechnie wiadomo, że dieta odgrywa główną rolę w ryzyku chorób układu krążenia. Tradycyjny śródziemnomorski wzorzec żywieniowy jest szczególnie interesujący ze względu na obserwacje z lat 60.

Ppopulacje w krajach regionu śródziemnomorskiego, takich jak Grecja i Włochy, miały niższą śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w porównaniu z populacjami północnoeuropejskimi lub USA, prawdopodobnie z powodu różnych nawyków żywieniowych.

Definicje śródziemnomorskiego wzorca żywieniowego różnią się i uwzględniliśmy jedynie randomizowane badania kontrolowane (RCT) interwencji, które zgłaszały oba następujące kluczowe składniki: wysoki stosunek jednonienasyconych / nasyconych tłuszczów (stosowanie oliwy z oliwek jako głównego składnika do gotowania i / lub spożywanie innych tradycyjne pokarmy bogate w tłuszcze jednonienasycone, takie jak niektóre orzechy) oraz duże spożycie pokarmów pochodzenia roślinnego, w tym owoców, warzyw i roślin strączkowych. Dodatkowe składniki obejmowały: niskie do umiarkowanego spożycie czerwonego wina; wysokie spożycie produktów pełnoziarnistych i zbóż; niskie zużycie mięsa i produktów mięsnych oraz zwiększone spożycie ryb; umiarkowane spożycie mleka i produktów mlecznych.

Grupą kontrolną nie była interwencja lub minimalna interwencja, zwykła opieka lub inna interwencja dietetyczna. Znaleźliśmy 30 RCT (49 artykułów), które spełniły te kryteria.

  1. Śródziemnomorska dieta w porównaniu do braku interwencji lub minimalnej interwencji w celu zapobieżenia wystąpieniu chorób układu krążenia;
  2. Śródziemnomorska dieta w porównaniu z inną interwencją dietetyczną, aby zapobiec wystąpieniu chorób układu krążenia;
  3. Śródziemnomorska idieta w porównaniu do zwykłej opieki dla osób z chorobami układu krążenia, aby zapobiec nawrotom;
  4. Śródziemnomorska dieta w porównaniu z inną interwencją dietetyczną dla osób z chorobami układu krążenia, aby zapobiec nawrotom.

W przeglądzie stwierdzono, że pomimo dużej liczby włączonych badań nadal istnieje niepewność co do wpływu diety śródziemnomorskiej na występowanie chorób układu krążenia i czynników ryzyka u ludzi zarówno z chorobą sercowo-naczyniową, jak i bez niej. Znaleźliśmy siedem badań, które wciąż trwają i kiedy otrzymamy wyniki z nich, włączymy je do przeglądu, aby zmniejszyć niepewność.

Mediterranean‐style diet for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease