kawa a wrażliwość insulinowa

Badania epidemiologiczne wykazały, że spożywanie kawy wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2, ale podstawowe mechanizmy pozostają niejasne.

Tak więc, celem tego zrandomizowanego, krzyżowego, jedno-ślepego badania było zbadanie wpływu zwykłej kawy, zwykłej kawy z cukrem i konsumpcji kawy bezkofeinowej na metabolizm glukozy i hormony inkretynowe.

Decaffeinated coffee improves insulin sensitivity in healthy men

Siedemnastu zdrowych mężczyzn uczestniczyło w pięciu próbach, podczas których konsumowali oni kawę (bezkofeinową, regularną (zawierającą kofeinę) lub regularną z cukrem) lub wodę (z cukrem lub bez). Po 1 godzinie każdej interwencji otrzymali doustny test tolerancji glukozy z jedną dożylną dawką glukozy.

W przypadku kawy bezkofeinowej wrażliwość na insulinę była wyższa niż w przypadku wody. Zwykła kawa z cukrem nie miała znaczącego wpływu na glukozę, insulinę, peptyd C i hormony inkretynowe w porównaniu z wodą z cukrem. Poziomy glukozy, insuliny, C-peptydu, GLP-1 i GIP nie były statystycznie różne po zwykłej i bezkofeinowej kawie w porównaniu z wodą.

Badanie wykazało, że spożywanie bezkofeinowej kawy poprawia wrażliwość na insulinę bez zmiany poziomu hormonów inkretynowych. Nie stwierdzono krótkotrwałych skutków ubocznych homeostazy glukozy po doustnym oznaczeniu stężenia glukozy, które można przypisać spożyciu zwykłej kawy z cukrem.

Ja i tak zostaje przy zwykłej kawie, nie będę pił kefeinowego syfu 😅 - bo jak to powiediał mój kolega Marek Fischer, znany także jako FIT-MAKER:

Jedyne czas i miejsce na bezkofeinowa kawę - to nigdy i śmietnik